Offcanvas
Zoeken

Burgerparticipatie in beleidsvorming en projecten

Burgerparticipatie verbetert de kwaliteit, het draagvlak en de betrokkenheid van burgers bij projecten, middelen en besluiten die gevolgen hebben voor burgers.

Wij zijn al jaren aan de slag met burgerparticipatie en hebben ruime kennis en ervaring op welke manier je burgers het beste kan betrekken. Hiervoor hebben we diverse middelen ontwikkeld. We adviseren, trainen, coachen en begeleiden professionals die aan de slag willen met burgerparticipatie. En we coachen burgers die (willen) participeren in projecten.

Meer weten over burgerparticipatie? Neem contact met op met een van onze specialisten.

Waarom aan de slag met burgerparticipatie?

We zien in de praktijk tal van voorbeelden waar het betrekken van burgers voor besluitvorming niet alleen geld bespaart maar ook de kwaliteit en het draagvlak verbetert. Door de burger (de gebruiker) te betrekken bij het proces kom je tot waardevolle inzichten. Zo kan je tijdens de implementatie al eventuele weerstanden oplossen of er rekening mee houden. Ook creëer je meer draagvlak door burgers in een vroeg stadium te betrekken.

Als je burgerparticipatie wil gaan inzetten dan moet dit wel betekenisvol zijn. Burgers moeten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen tijdens het proces.

Wat is het doel van burgerparticipatie?

Als je aan de slag wilt met burgerparticipatie dan zul je burgers al vanaf het begin van het project moeten betrekken. Ook zul je er rekening mee moeten houden dat je bepaalde adviezen kan overnemen. De inzet van burgerparticipatie biedt verschillende voordelen:

  • Het verbetert de kwaliteit van het beleid en/of de projecten, doordat de expertise van de beleids- of projectmanager wordt aangevuld door de expertise en ervaringsdeskundigheid van de burgers.
  • Het heeft een moralistische meerwaarde: ethisch verantwoord om burgers mee te nemen in beslissingen die over hen gaan.
  • Het heeft een empowerende meerwaarde. Door het betrekken van burgers maak je optimaal gebruik van hun kennis, kwaliteiten en talenten. Dit verhoogt de betrokkenheid en het gevoel van gelijkwaardigheid.
  • Het kan kosten besparen. Doordat je aan de voorkant al de ‘weerstanden’ of ‘knelpunten’ analyseert en weghaalt, verbeter je het proces al aan de voorkant. Hierdoor is het eindproduct duurzamer.
  • Je bent een specialist in jouw vakgebied. Hierdoor kan je ‘vakblind’ worden. Door op een andere manier naar zaken te kijken, komen er nieuwe ideeën en oplossingen die jou als organisatie echt verder helpen.

Waarom vinden zij Burgerparticipatie belangrijk?

“Burgerparticipatie is een kwestie van volharding, een ‘never ending story’. ”

Maria Wetzels, participant

“Burgers betrekken bij beslissingen die over hen gaan is essentieel”

Marja, Burgerkracht Limburg

“Burgerparticipatie zorgt voor beterere kwaliteit”

Leike, Burgerkracht Limburg

In gesprek met een expert

Martine van de Venne Adviseur

Onze partners

Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo Zuyderland
Logo Zuyd Hogeschool
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg