Offcanvas
Zoeken
Lid Klachtencommissie

Lid Klachtencommissie

Wie zijn wij? 

Burgerkracht Limburg is een provinciale netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om de kwetsbare burger een stem te geven en te versterken. 

Maar ondanks alle goede bedoelingen kan iemand zich door een medewerker van onze organisatie onheus bejegend voelen. Dit kan iemand zijn van de eigen organisatie of erbuiten. In eerste instantie proberen we dit op te lossen door het gesprek aan te gaan met die medewerker zelf, diens collega of leidinggevende. De ervaring leert dat we met een gesprek ervoor kunnen zorgen dat de spreekwoordelijke kou uit de lucht is. Als dit niet het geval is, kan men een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Omdat de leden van de huidige klachtencommissie hun maximale zittingstermijn naderen (en niet langer kunnen aanblijven) zoekt Burgerkracht Limburg 3-4 nieuwe leden voor deze commissie, onder wie ook een voorzitter. Burgerkracht Limburg heeft een onafhankelijke klachtencommissie die deze klachten behandelt. De commissie stelt zich vanuit het perspectief van de klager en de beklaagde op de hoogte van de feiten en omstandigheden rondom de klacht. Zij toetsen hun bevindingen aan de hand van het klachtenreglement en algemene gedragsregels. 

Werkzaamheden 

De commissie wordt ondersteund door een medewerker van Burgerkracht Limburg die als ambtelijk secretaris fungeert. Gemiddeld gaat het om 1-2 zaken per jaar. Daarnaast stelt de commissie eenmaal per jaar een verslag op over haar werkzaamheden in het voorgaande jaar. De leden ontvangen een compensatie per afgehandelde zaak.  

Wat vragen wij van u? 

- U bent bekend met de algemene gang van zaken bij Burgerkracht Limburg of u bent bereid u hiervan op de hoogte te willen stellen.

-  U zorgt voor een veilige sfeer voor alle betrokkenen bij een klacht. 

-  U hebt een luisterend oor. 

-  U hebt een goed analytisch vermogen. 

-  U kunt goed samen werken aan het formuleren van een uitspraak en advies. 

-   De afgelopen 2 jaar hebt u geen werkzaamheden verricht bij Burgerkracht Limburg, als vrijwilliger,  stagiair of medewerker. 

- Voor de leden geldt dat ervaring met geschilbeslechting niet verplicht is maar wel als een pré wordt gezien 

– Voor de voorzitter geldt dat onze voorkeur uitgaat naar iemand met juridische kennis en/of ervaring of bereid is om zich bij/om te scholen. 

– U hebt een HBO-werk en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en digitale vaardigheden. 

– U kunt een VOG overleggen. 

Wat bieden wij u? 

  • Uitdagende en zelfstandige functie 
  • Compensatie reiskosten 
  • Vergoeding per zaak 
  • Waardevolle toevoeging voor uw CV 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Han von den Hoff (directeur) of Desiree van Goor (beleidsmedewerker) van Burgerkracht Limburg. Te bereiken via T +31 (0)46 420 8049 of secretariaat@burgerkrachtlimburg.nl 

Geïnteresseerd? Stuur uw cv en motivatiebrief voor 1 maart 2024 naar hrm@burgerkrachtlimburg.nl