Jeanne Schepers
Plinthos

jschepers@mutsaersstichting.nl

Leike Peters
Burgerkracht Limburg
leikepeters@burgerkrachtlimburg.nl

Joost Weling
Werkplaats Sociaal Domein ZUYD

joost.weling@zuyd.nl

Lianne Janssen
Burgerkracht Limburg

liannejanssen@burgerkrachtlimburg.nl

Xanne Leclercq
Mutsearstichting

xanne.leclercq@mutsaersstichting.nl

+31 6 57532143 

Logo Zuyd Hogeschool
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo Wonen Limburg
Logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg
Logo Burgerkracht Limburg
Logo Stichting Naoberzorg Nederland
Logo Zuyderland
Logo KBO Limburg
Logo VSB Fonds
Logo Gemeente Weert
Logo Zo Wonen
Logo LOC Zeggenschap in zorg, Limburg
Logo Jong NL
Logo Ambulancezorg Limburg
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo CZ
Logo Partners in Welzijn
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo Coöperatie Verbindend Leiden
Logo Doors 2 Open
Logo Gilde opleidingen
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo ANBO Regio Zuidoost
Logo Senioren Vereniging Heerlen
Logo HOZL
Logo De Vereniging Limburg
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo Gemeente Roermond
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo Stichting Leergeld
Logo PCOB gewest Limburg
Logo Cultuur Inslag
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo Maastricht University
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo CZ
Logo Mee Zuid-Limburg
Logo Stichting Mentorschap Limburg
Logo Juupu
Logo Gemeente Sittard-Geleen