Leike Peters
Burgerkracht Limburg


leikepeters@burgerkrachtlimburg.nl

+31 6 10453792

Joost Weling
Werkplaats Sociaal Domein ZUYD

joost.weling@zuyd.nl

+31 6 18722646

Lianne Janssen
Burgerkracht Limburg

liannejanssen@burgerkrachtlimburg.nl

+31 6 34576074

Xanne Leclercq
Mutsearstichting

xanne.leclercq@mutsaersstichting.nl

+31 6 57532143 

Logo Senioren Vereniging Heerlen
Logo Doors 2 Open
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo Stichting Mentorschap Limburg
Logo CZ
Logo Partners in Welzijn
Logo CZ
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo Gilde opleidingen
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo Ambulancezorg Limburg
Logo De Vereniging Limburg
Logo Coöperatie Verbindend Leiden
Logo LOC Zeggenschap in zorg, Limburg
Logo ANBO Regio Zuidoost
Logo VSB Fonds
Logo Wonen Limburg
Logo HOZL
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Juupu
Logo Burgerkracht Limburg
Logo Mee Zuid-Limburg
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo Maastricht University
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo PCOB gewest Limburg
Logo Gemeente Roermond
Logo KBO Limburg
Logo Zuyd Hogeschool
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo Jong NL
Logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg
Logo Stichting Leergeld
Logo Zo Wonen
Logo Stichting Naoberzorg Nederland
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo Cultuur Inslag
Logo Gemeente Weert
Logo Zuyderland
Logo Beweging Limburg Positief gezond