Offcanvas
Zoeken

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Sociaal Domein

Let op! Wij bieden deze dienst voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Peel en Maas. Woon je in een andere gemeente? Vraag dan jouw gemeente waar je voor ondersteuning terecht kunt.

Sociaal Domein: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet

Wij geven advies

Heb je met de gemeente van doen in verband met zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen,? En, heb daarbij informatie, een advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuners Sociaal Domein van Burgerkracht Limburg.

Wat wij voor je kunnen doen

Onze onafhankelijke cliëntondersteuners bekijken samen met jou de situatie op het terrein van zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs. Zij denken mee over de best passende oplossing en helpen je om die goed te communiceren naar de gemeente, een hulpverlener of een instelling.

Wij:

  • geven je advies over het oplossen van knelpunten met je gemeente, hulpverlener of instelling over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs;
  • helpen je bij het helder formuleren van jouw vragen en wensen: “Waar loop ik tegenaan?”, en “Hoe ga ik dat oplossen?”;
  • zetten samen met jou mogelijke oplossingen op een rijtje;
  • helpen je bij de voorbereiding van een gesprek, zoals het keukentafelgesprek;
  • ondersteunen je bij een traject naar beschermd wonen;
  • helpen je bij het regelen van PGB of crisiskaart;
  • bieden hulp en ondersteuning bij een klachtenprocedure.

Tips

Lorem ipsum

Actueel

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg in één jaar verdubbeld