Offcanvas
Zoeken

Wil jij je aanmelden voor de netwerkbijeenkomst ‘aan de slag met maatschappelijke thema’s rondom armoede’? Vul het onderstaande aanmeldformulier in. We vragen je een keuze door te geven voor de thema’s die aan bod komen. Zo kunnen wij een eerlijke indeling maken voor de gesprekstafels. Hieronder lichten we de thema’s nog eens toe:

Thema 1: Armoede en bekendheid van hulp
1 op de 3 inwoners die recht heeft op inkomensaanvullende maatregelen kent of gebruikt deze niet. Informatie is lastig te vinden, staat op verschillende plekken of is ingewikkeld. 

Hoe maken we het aanbod van regelingen of ondersteuning bekend bij inwoners of vrijwilligers/professionals? 

Thema 2: Armoede en eenzaamheid
Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid vaker voorkomt bij inwoners met een laag inkomen. Armoede is niet rechtstreeks verantwoordelijkheid voor eenzaamheid maar wel indirect. Er is namelijk een verband tussen armoede, gezondheid en werkloosheid; factoren die meespelen bij eenzaamheid. Eenzaamheid is groter onder de huishoudens met de laagste inkomens: bijna de helft van de inwoners met een laag inkomen geeft aan “matig” eenzaam te zijn, bijna 1 op de 5 inwoners met een laag inkomen geeft aan “ ernstig” eenzaam te zijn. 

In Sittard-Geleen zet de Coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen zich al in om eenzaamheid tegen te gaan. Wat kunnen we aanvullend nog doen?

Thema 3: Armoede en gezondheid
Inwoners die in armoede opgroeien en leven hebben meer lichamelijke en psychische klachten. Ook is er vaker sprake van overgewicht, voelen ze zich minder gelukkig en zijn ze negatiever over het leven en de toekomst. Vaak is sprake van chronische stress, waardoor ze minder goed in staat zijn om (goede) beslissingen te nemen op lange termijn. 

Wat kunnen we doen of organiseren om bij te dragen aan een betere gezondheid? 

Thema 4: Armoede en schaamte
Inwoners die leven in armoede kennen vaak een groot gevoel van schaamte. Op welke manier kunnen we het taboe op het bespreken van armoede en/of geldzorgen doorbreken? En voorkomen dat schulden oplopen of dat inwoners te lang blootgesteld worden aan de negatieve gevolgen van armoede en geldzorgen.