Offcanvas
Zoeken

Bestaanszekerheid

Wij zijn er voor (Lim)burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Sinds 2018 zijn de werkzaamheden van voormalige stichting De Pijler ondergebracht bij Burgerkracht Limburg. Samen met burgerinitiatieven en burgerorganisaties proberen we de gevolgen van armoede te verzachten. Samen zoeken we naar kansen om te voorkomen dat mensen in armoede en schulden raken.

Agenda

  • Pijleracademie: Participatiewet 2.0

    13-12-2023 10:00
  • Pijlerlezing: Financiële problemen en zelfmoord(preventie)

    11-01-2024 15:00

Subthema’s

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

Armoede

Armoede

Kindermishandeling

Kindermishandeling

Burgerkracht De Pijler

Burgerkracht De Pijler