Offcanvas
Zoeken

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie verbetert de kwaliteit, het draagvlak en de betrokkenheid van burgers bij projecten, middelen en besluiten die gevolgen hebben voor burgers.

Wij zijn al jaren aan de slag met burgerparticipatie en hebben ruime kennis en ervaring op welke manier je burgers het beste kan betrekken. Hiervoor hebben we diverse middelen ontwikkeld. We adviseren, trainen, coachen en begeleiden professionals die aan de slag willen met burgerparticipatie. En we coachen burgers die (willen) participeren in projecten.

Meer weten over burgerparticipatie? Neem contact met op met een van onze specialisten.

Waarom aan de slag met Burgerparticipatie?

We zien in de praktijk tal van voorbeelden waar het betrekken van burgers voor besluitvorming niet alleen geld bespaart, maar ook de kwaliteit en het draagvlak verbetert. Door de burger (de gebruiker) te betrekken bij het proces kom je tot waardevolle inzichten. Zo kan je tijdens de implementatie al eventuele weerstanden oplossen of er rekening mee houden. Ook creëer je meer draagvlak door burgers in een vroeg stadium te betrekken.

Als je burgerparticipatie wil gaan inzetten dan moet dit wel betekenisvol zijn. Burgers moeten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen tijdens het proces.

Wat is het doel van burgerparticipatie?

Als je aan de slag wilt met burgerparticipatie dan zul je burgers al vanaf het begin van het project moeten betrekken. Ook zul je er rekening mee moeten houden dat je bepaalde adviezen kan overnemen. De inzet van burgerparticipatie biedt verschillende voordelen:

  • Het verbetert de kwaliteit van het beleid en/of de projecten, doordat de expertise van de beleids- of projectmanager wordt aangevuld door de expertise en ervaringsdeskundigheid van de burgers.
  • Het heeft een moralistische meerwaarde: ethisch verantwoord om burgers mee te nemen in beslissingen die over hen gaan.
  • Het heeft een empowerende meerwaarde. Door het betrekken van burgers maak je optimaal gebruik van hun kennis, kwaliteiten en talenten. Dit verhoogt de betrokkenheid en het gevoel van gelijkwaardigheid.
  • Het kan kosten besparen. Doordat je aan de voorkant al de ‘weerstanden’ of ‘knelpunten’ analyseert en weghaalt, verbeter je het proces al aan de voorkant. Hierdoor is het eindproduct duurzamer.
  • Je bent een specialist in jouw vakgebied. Hierdoor kan je ‘vakblind’ worden. Door op een andere manier naar zaken te kijken, komen er nieuwe ideeën en oplossingen die jou als organisatie echt verder helpen.

Waarom vinden zij Burgerparticipatie belangrijk?

In gesprek met experts

Heb je een vraag of wil je even sparren met een expert? Neem dan contact op met een van onze burgerparticipatie specialisten.

Martine van de Venne Adviseur
Karen Eshuis Adviseur
Lianne Janssen Adviseur
Denise Roberts-Schat Adviseur
Marja Veenstra Leidinggevende Projectmanagers

Subthema’s

In gesprek met Burgers

In gesprek met Burgers

Jongeren

Jongeren

Burgerpanel

Burgerpanel

Vacatures

Wil je zelf participeren? Bekijk hieronder vacatures van onze partners. Zelf op zoek naar participanten? Stuur dan een mail naar burgerparticipatie@burgerkrachtlimburg.nl.

Geboortezorg Consortium Limburg

Lid Ouderraad