Offcanvas
Zoeken
Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg in één jaar verdubbeld

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg in één jaar verdubbeld

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking.  De Wet zorg en dwang (Wzd) beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De Wzd is er om de rechten van deze mensen te beschermen.

De cliëntenvertrouwenspersonen van Burgerkracht Limburg staan klaar voor cliënten en naasten (ook wel de vertegenwoordiger genoemd) die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Onder onvrijwillige zorg verstaan wij; Iets wat een cliënt graag wil maar niet mag, of iets wat een cliënt moet maar niet wil.

De Wzd maakt het mogelijk dat cliënten en naasten een beroep kunnen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

In Nederland zijn vier organisaties actief die de cliëntenvertrouwenspersonen leveren. In Limburg doet Burgerkracht Limburg dit onder het label van Adviespunt Zorgbelang. Omdat zij niet in dienst zijn bij een zorgaanbieder zijn zij dus volledig onafhankelijk.

Steeds meer mensen weten de cliëntenvertrouwenspersonen te vinden. In het jaarverslag vindt u meer informatie over hoe de wet in de praktijk vorm krijgt. Het jaarverslag ‘Samen voor de rechten van cliënten’ gaat onder meer in op:

  • De ontwikkelingen rondom het vertrouwenswerk en locatiebezoeken
  • Interviews met cliënt en cliëntenvertrouwenspersoon
  • Het vertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
  • Casussen uit de praktijk

Bekijk het jaarverslag 2021.

Meer informatie over de cliëntenvertrouwenspersonen in Limburg.

__________________________________________________________________________________

** Sinds 20 april 2020 vallen ook cliënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ – vooralsnog Korsakov, Huntington en niet-aangeboren hersenletsel – onder bepaalde omstandigheden onder de reikwijdte van de Wzd.

lees ook

Testspelers nieuw bordspel Positieve Gezondheid gezocht

deel dit artikel