Offcanvas
Zoeken

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd) -Jaarverslag 2022

Mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, weten steeds beter de weg naar de Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang te vinden. Daarnaast is de vrije toegang door zorgaanbieders voor deze vorm van ondersteuning verbeterd. Deze dubbelslag én de communicatie-inspanningen van de aanbieders van de dienst,  leidde tot toename van naamsbekendheid en kwesties voor de Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Bekijk het jaarverslag 2022

Het jaarverslag is hier online te bekijken.

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* een beroep kunnen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk is beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk, de wet vorm krijgt waardoor cliënten betere rechtsbescherming krijgen bij onvrijwillige zorg.

Hoofdpunten

Het jaarverslag ‘Cliënten laten van zich horen’ gaat onder meer in op:

  • De ontwikkelingen rondom het werk van de CVP Wzd met o.a. aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en focus van de dienstverlening
  • Interviews met cliënt, zorgaanbieder en cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
  • Het vertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
  • Diverse casussen uit de praktijk