Offcanvas
Zoeken

Klachten

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling is vastgelegd hoe je een klacht over (de kwaliteit van) de dienstverlening, een product of dienst van Burgerkracht Limburg of een klacht tegen ongewenste omgangsvormen kunt indienen.

De regeling beschrijft ook hoe Burgerkracht Limburg klachten behandelt en binnen welke termijn dat gebeurt.

Klik hier voor de uitgebreide klachtenregeling van Burgerkracht Limburg

Een klacht indienen

Het indienen van een klacht dient schriftelijk of digitaal te gebeuren. Stuur of mail de klacht naar:

Vermeld in je klacht:

  • je naam en adres;
  • de datum waarop je de klacht indient;
  • een beschrijving van de klacht;
  • de motieven, waarom de klacht volgens jou gegrond is;
  • je handtekening.

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie jou een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze waarop de klacht wordt behandeld.

Lees meer: de klachtenprocedure in het kort (PDF).

Méér weten?
Mail je vraag naar klachten@burgerkrachtlimburg.nl

Klachtenreglement Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz

We hopen dat je tevreden bent over de dienstverlening van de Onafhankelijke Cliëntondersteuner Langdurige zorg. Mocht dat niet zo zijn, richt je bij dan voorkeur eerst tot de betrokken medewerker. Als je daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de manager van de betreffende medewerker. Houd je na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, richt je dan schriftelijk tot de klachtencommissie.

Voor de dienstverlening van Onafhankelijke Cliëntondersteuning Langdurige zorg is Burgerkracht Limburg aangesloten bij de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland.

Klik hier voor het Klachtenreglement van Zorgbelang Nederland (PDF).