Offcanvas
Zoeken

Pijlerbijeenkomst: Terug naar de mens – De straat als basis voor het beleid

Op donderdag 12 oktober vond de Pijlerbijeenkomst ‘terug naar de mens- de straat als basis van het beleid’ plaats in Heerlen. Tijdens deze middag kwamen er diverse ‘verschilmakers’ aan het woord en sloten we af met een presentatie van Michelle van Tongerloo. Zij vertelde over haar ervaringen als straatarts in Rotterdam.

Vaak zijn we gebonden aan regels en beleid. Maar hoe kunnen we mensen net dat extraatje geven dat ze dan nodig hebben.

Michelle van Tongerloo deelt haar ervaringen
Michelle van Tongerloo is huisarts en straatarts in Rotterdam. Als huisarts werkt ze in IJsselmonde, een wijk in Rotterdam-Zuid vol armoedeproblematiek. Daarnaast is zij zelfstandig straatarts bij de Pauluskerk en de Nico Adriaans Stichting waar ze de kwetsbaarste mensen – vaak dakloos, verslaafd of ongedocumenteerd – zorg biedt. 

Dit jaar heeft zij de Ab Harrewijn Prijs gewonnen. Michelle van Tongerloo zet zich niet alleen actief in bij de Pauluskerk, waar ze veel dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren tot haar patiënten rekent. Maar ze doet meer. Ze kijkt verder. Zo heeft ze een particulier systeem opgezet van hulpverlening en crowdfunding acties zodat ze mensen die buiten alle regels vallen toch kan helpen. Vooral de combinatie van hulpverlening met politieke actie sprak de jury aan. In dit filmpje vertelt Michelle meer over haar werk en drijfveren. 

Wat zijn verschilmakers? 
De mensen die net datgene doen waardoor ze tussen de regels door kijken, net dat kleine of grote verschil kunnen maken dat iemand dan nodig heeft. We lieten Limburgse verschilmakers aan het woord die hun ervaring deelden en ons inspireerden om hetzelfde te gaan doen.

Afsluiting
De middag werd afgesloten met een mooi gedicht door Amber-Helena Reisig. Zij nam haar eigen ervaringen mee en maakte en poëtische samenvatting van de bijeenkomst. Het gedicht kun je hieronder nalezen. Binnenkort brengen wij een verslag uit met alle bevindingen van deze inspirerende middag.

Enkele reacties die deze middag naar voren kwamen waren: “De mensen die de meeste hulp nodig hebben krijgen de minste hulp.” En “Voor eerlijke zorg is fundamentele sociale verandering nodig.”

Betrokkenen

Leike Peeters Adviseur
Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator