Offcanvas
Zoeken

Vragenlijst Regioplannen

De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Landelijke partijen hebben afgesproken dat de zorg moet veranderen om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Vanuit IZA zijn er in Nederland regiobeelden gemaakt. Ook in jouw regio. Omdat de zorg in regio’s verschilt. Nu de regiobeelden klaar zijn, willen zij graag jouw mening weten. En die is écht van belang. Waarom? Omdat jij gebruik maakt van de zorg en ondersteuning in deze regio. Jij weet wat er wel en niet goed gaat.

Wij verzamelen alle ideeën en meningen. We kunnen niet beloven dat alles wordt meegenomen, maar wel dat we je mening delen met de partijen die de regioplannen opstellen. Zo zorgen we ervoor dat ook jouw stem gehoord wordt. Het invullen duurt zo’n 5 – 10 minuten.

Het kan zijn dat je deze vragenlijst vaker ontvangt. Je hoeft hem maar één keer in te vullen.

#achtergrondinformatie

Het Integraal Zorgakkoord en het regioplan

Onze zorg staat onder druk:

  • Meer mensen hebben zorg nodig.
  • Er is te weinig zorgpersoneel.
  • De zorg is niet voor iedereen toegankelijk
  • Er wordt te weinig naar de persoonlijke situatie gekeken.

Als we zo doorgaan kost de zorg in 2060 drie keer zoveel als nu. Dat kunnen we niet betalen.

Er zijn afspraken gemaakt tussen landelijke partijen zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en gemeenten met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden.

Zorgverleners gaan steeds meer kijken naar kwaliteit van leven op meerdere vlakken en niet alleen maar naar ziektebeelden.