Offcanvas
Zoeken

Academische werkplaats hulpmiddelen voor Zelfredzaamheid
(AWH-Z)

Hoe kunnen we de zelfredzaamheid van mensen met een beperking in hun eigen thuisomgeving vergroten? Deze vraag staat centraal in de Academische Werkplaats Hulpmiddelen voor Zelfredzaamheid. In deze werkplaats werken onderzoekers, zorgprofessionals én hulpmiddelengebruikers zes jaar samen om de hulpmiddelenzorg voor thuiswonende mensen met een beperking te verbeteren. Deze academische werkplaats is een samenwerking van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Gilde Opleidingen, Sevagram, Ieder(in) en Burgerkracht Limburg.

Vanuit Burgerkracht Limburg zorgen we ervoor dat de ervaringen van hulpmiddelengebruikers in elk onderzoek worden meegenomen. Hiervoor werken we onder andere samen met FGL, de Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg. Aan welke onderzoeken werken wij mee? Bijvoorbeeld aan een onderzoek waarin knelpunten en behoeftes worden verzameld van mensen die thuis hulpmiddelen gebruiken. Ook werken we mee aan het onderzoeken van de ervaringen van mensen die gebruik maken van een eetrobot.

Betrokkenen

Lianne Janssen Adviseur

Partners

Logo CZ
Logo Zo Wonen
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo Zuyd Hogeschool
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo KBO Limburg
Logo Gemeente Weert
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo Wonen Limburg
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Stichting Leergeld
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo Gilde opleidingen
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo Gemeente Roermond
Logo Maastricht University