Offcanvas
Zoeken

Academische werkplaats hulpmiddelen voor Zelfredzaamheid
(AWH-Z)

Hoe kunnen we de zelfredzaamheid van mensen met een beperking in hun eigen thuisomgeving vergroten? Deze vraag staat centraal in de Academische Werkplaats Hulpmiddelen voor Zelfredzaamheid. In deze werkplaats werken onderzoekers, zorgprofessionals én hulpmiddelengebruikers zes jaar samen om de hulpmiddelenzorg voor thuiswonende mensen met een beperking te verbeteren. Deze academische werkplaats is een samenwerking van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Gilde Opleidingen, Sevagram, Ieder(in) en Burgerkracht Limburg.

Vanuit Burgerkracht Limburg zorgen we ervoor dat de ervaringen van hulpmiddelengebruikers in elk onderzoek worden meegenomen. Hiervoor werken we onder andere samen met FGL, de Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg. Aan welke onderzoeken werken wij mee? Bijvoorbeeld aan een onderzoek waarin knelpunten en behoeftes worden verzameld van mensen die thuis hulpmiddelen gebruiken. Ook werken we mee aan het onderzoeken van de ervaringen van mensen die gebruik maken van een eetrobot.

Betrokkenen

Lianne Janssen Adviseur
Logo ANBO Regio Zuidoost
Logo Gilde opleidingen
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo Stichting Mentorschap Limburg
Logo Zo Wonen
Logo Zuyd Hogeschool
Logo LOC Zeggenschap in zorg, Limburg
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo Ambulancezorg Limburg
Logo PCOB gewest Limburg
Logo Stichting Leergeld
Logo Juupu
Logo Cultuur Inslag
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo Jong NL
Logo Partners in Welzijn
Logo Doors 2 Open
Logo Zuyderland
Logo Gemeente Weert
Logo KBO Limburg
Logo Burgerkracht Limburg
Logo CZ
Logo CZ
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo Maastricht University
Logo Stichting Naoberzorg Nederland
Logo VSB Fonds
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo De Vereniging Limburg
Logo HOZL
Logo Gemeente Roermond
Logo Mee Zuid-Limburg
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg
Logo Coöperatie Verbindend Leiden
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Wonen Limburg
Logo Senioren Vereniging Heerlen