Offcanvas
Zoeken

Cliëntenmedezeggenschap

De Pijler ondersteunt cliëntenraden sociale zekerheid en hun cliëntenraadsleden door middel van:

  1. Het organiseren van provinciale en regionale bijeenkomsten;
  2. Deskundigheidsbevordering;
  3. Lokale ondersteuning;
  4. Als expertisecentrum is de Pijler ook een vraagbaak voor cliëntenraden en hun leden. Zo organiseren wij regelmatig workshops via onze academie.

Betrokkenen

Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Logo De Vereniging Limburg
Logo CZ
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo PCOB gewest Limburg
Logo Coöperatie Verbindend Leiden
Logo Doors 2 Open
Logo Gilde opleidingen
Logo Stichting Leergeld
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo Senioren Vereniging Heerlen
Logo Stichting Naoberzorg Nederland
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo Zo Wonen
Logo Mee Zuid-Limburg
Logo Partners in Welzijn
Logo Burgerkracht Limburg
Logo Zuyderland
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo ANBO Regio Zuidoost
Logo Stichting Mentorschap Limburg
Logo Wonen Limburg
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo KBO Limburg
Logo Gemeente Weert
Logo Juupu
Logo CZ
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo Zuyd Hogeschool
Logo LOC Zeggenschap in zorg, Limburg
Logo Jong NL
Logo Maastricht University
Logo Gemeente Roermond
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo HOZL
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo VSB Fonds
Logo Ambulancezorg Limburg
Logo Cultuur Inslag
Logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg