Offcanvas
Zoeken

Uw gezondheid is belangrijk!

In de Mijnstreek ligt de gezondheid onder het nationale gemiddelde en is de zorg ten opzichte van andere regio’s het duurst. Daarom lopen er veel initiatieven die gezamenlijk werken aan een groter doel: de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Westelijke Mijnstreek naar een Next Level te brengen. Dit project (VEZN co-ownership Mijnstreek Ambities)  is een van deze initiatieven. De vraag; hoe breng je burgers in beweging om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid via communities. 

In gesprek met de burger over positieve gezondheid
Als je een verandering teweeg wilt brengen dan breng je niet alleen de expertise van de professionals in beeld maar ook die van de burger. In dit project concentreert Eric Apon zich op burgers die kampen met structurele achterstanden in gezondheid, welzijn en welvaart.  

Aan de hand van een vragenlijst gaat hij in geprek met burgers. Hierbij gebruikt hij de vragenlijst van ‘positieve gezondheid’. Deze lijst gaat in op alle aspecten van gezondheid via het zogenaamde spinnenweb. Burgerkracht Limburg omarmt de beweging positieve gezondheid omdat deze makkelijk te gebruiken is en zichtbaar meerwaarde biedt voor burgers van alle leeftijden.  

We werken samen met huisartsen, buurthuizen en KBO
Om een goed beeld te kunnen vormen en te achterhalen wat er speelt in de wijk werken we samen met huisartsen, buurthuizen en het KBO. Zij kennen de burgers en de burgers kennen hen. Zo komen wij in contact met de juiste doelgroep.    

De stem van de burger
Eric is daar waar de burger is. In de buurthuizen van Munstergeleen, Geleen-Zuid en Hoensbroek is Eric één dagdeel in de week op een vast tijdstip aanwezig. Burgers kunnen bij Eric terecht en een afspraak maken voor een interview. Uiteindelijk willen we weten welke voorwaarden burgers stellen zodat zij actief aan de slag kunnen gaan met hun gezondheid. Welke inzichten of ideeën hebben zij? De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de communities in te richten.  

Betrokkenen

Vera Niessen Projectmanager
Logo Zuyderland
Logo Stichting Leergeld
Logo KBO Limburg
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo Senioren Vereniging Heerlen
Logo Zo Wonen
Logo CZ
Logo Mee Zuid-Limburg
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo PCOB gewest Limburg
Logo LOC Zeggenschap in zorg, Limburg
Logo Wonen Limburg
Logo Ambulancezorg Limburg
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo Jong NL
Logo Juupu
Logo ANBO Regio Zuidoost
Logo Gilde opleidingen
Logo Coöperatie Verbindend Leiden
Logo HOZL
Logo Cultuur Inslag
Logo Doors 2 Open
Logo Zuyd Hogeschool
Logo Burgerkracht Limburg
Logo Stichting Mentorschap Limburg
Logo VSB Fonds
Logo Gemeente Weert
Logo Maastricht University
Logo Partners in Welzijn
Logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg
Logo Stichting Naoberzorg Nederland
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo CZ
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo Gemeente Roermond
Logo De Vereniging Limburg
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg