Offcanvas
Zoeken

In gesprek met burgers

Wij vinden het belangrijk dat de stem van burgers wordt gehoord bij beslissingen die over hen gaan. Daarom gaat Burgerkracht gaat regelmatig in gesprek met burgers over uiteenlopende onderwerpen.

Onderstaand vind je een overzicht van diverse projecten. Burgerparticipatie kun je op verschillende manieren inzetten. Het is per project of beleidsvorming verschillend. Je kunt interviews afnemen, een online enquête inzetten, praat mee tafels organiseren, etc. We kunnen je helpen met de inzet van de juiste vorm.

Bekijk onze rapportages

Regioplan Zuid-Limburg

In het kader van regioplan Zuid-Limburg hielden we een digitale peiling en gingen we tijdens gesprektafels in gesprek met inwoners en adviesraden over de toekomst van de zorg.

Daarnaast hebben we een manifest geschreven over burgerparticipatie. Hierin beschrijven we het belang van burgerparticipatie, voorwaarden die hiervoor essentieel zijn en de rol die Burgerkracht hierin kan spelen.

Energiearmoede

Hoe ervaren ouderen de stijgende energiekosten? Voor dit rapport haalden we signalen op in de markt, keken we naar bestaande onderzoeken en gingen we in gesprek met een burgerinitatief.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Wat zou er gebeuren als parttimers meer gaan werken? Dit zou mantelzorgers meer onder druk zetten. Hoe ervaren zij dit?

Corona, de gevolgen en de nabije toekomst

Wachtlijsten voor ziekenhuizen en GGZ blijven nog steeds lang. Hoe ervaren de mensen die hiermee te maken dit? Wat zijn hun ervaringen? We spraken met ervaringsdeskundigen die hun verhaal met ons deelden.

Eerdere peilingen

De betrokkenheid van Limburgers bij Burgerinitiatieven

Wachtlijsten voor ziekenhuizen en GGZ blijven nog steeds lang. Hoe ervaren de mensen die hiermee te maken dit? Wat zijn hun ervaringen? We spraken met ervaringsdeskundigen die hun verhaal met ons deelden.

Praat mee tafel over Zorg in de Mijnstreek

Op dinsdag 12 december organiseren wij een Praatmee tafel over de toekomst van de zorg in de Mijnstreek (Zuid-Limburg). Tijdens deze bijeenkomst halen we meningen, ideeën en behoeften van (Lim)burgers.