Offcanvas
Zoeken

Spil in de Wijk

Spil in de Wijk is een project van initiatiefnemers en Mogelijkmakers uit verschillende Limburge organisaties. Spil in de wijk organiseert gedurende het jaar verschillende evenementen om spillen (professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van woon- en werkomgeving) uit alle hoeken van de provincie Limburg bij elkaar te brengen.

Spil in de Wijk (SIDW) heeft als doel het vormen van een sterk, actief en open netwerk van Spillen binnen Limburg. Een netwerk waarin kennis, ervaringen en inspiratie wordt gedeeld door mensen die dagelijks volop in de Limburgse wijken en buurten aan de slag zijn. Deze Spillen zijn vaak goed verbonden aan professionele organisaties die werken aan goed samen wonen, zorgen, leren en een veilig en gezond leven in de wijk.

Voor wie is Spil in de Wijk

Spillen zijn professionele of vrijwillige sleutelfiguren in onze wijken en dorpen.

Burgerkracht en Spil in de Wijk

Burgerkracht Limburg is partner van Spil in de Wijk omdat ze initiatieven en mensen in Limburg met elkaar verbinden op belangrijke thema’s zoals samenwerking en veiligheid. Ze bieden wijkwerkers verschillende mogelijkheden aan om zich verder te ontwikkelen en verdiepen. Het hoogtepunt is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar meer dan 300 Spillen kennis en ervaringen uitwisselen tijdens workshops, presentaties en activiteiten.

Aftermovie SIDW 2023

Meer informatie

Meer weten of meedoen met Spil in de wijk? Neem een kijkje op de website of volg Spil in de wijk op LinkedIn.

Actueel

Wij zijn partner van Spil in de Wijk!