Offcanvas
Zoeken

Pijleracademie: Participatiewet 2.0

Signalen vanuit de uitvoering, onderzoeken, maar ook nieuwsberichten hebben tot zorgen geleid over ‘hardheden’ in de Participatiewet.

Het gevoel overheerst dat de overheid vooral op de regels let en weinig oog heeft voor de mens achter de uitkering of de complexe problemen waar deze mee kampt. Ook de uitvoerende professionals geven aan dat de huidige regels in de praktijk knellen.

Op dit moment ervaren mensen drie problemen met de Participatiewet:

  1. de ondersteuning is beperkt; en kan per gemeente verschillen;
  2. het sanctie regime is streng;
  3. de bestaanszekerheid is te complex georganiseerd.

Hierdoor verkeren mensen in onzekerheid en ervaren ze wantrouwen in hun contact met de overheid. Ook aan het werk gaan is soms lastig. De minister wil de balans in de Participatiewet terugbrengen met een aangepaste wet:

  • de mens centraal stellen;
  • er komt meer ruimte voor maatwerk;
  • uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen
Gemeenten zoeken zelf naar oplossingen. We gaan in op enkele aanpassingen van enkele gemeenten. Denk hierbij aan op proef samenwonen, vrijlaten van giften, loslaten van de kostendelersnorm, geen 4 weken zoektermijn voor jongeren en meer.

Wat doet uw eigen gemeente?

Kosten: Deelname is gratis
Locatie: Burgerkracht Limburg, Mercator 1, Sittard

Informatie

Data 13-12-2023
10:00 - 12:15
Aanmelden