Offcanvas
Zoeken

Cliëntenvertrouwenspersonen / Cliënt

Informatie voor cliënten

Bent u een cliënt van een zorginstelling? Worden er regels of beperkingen opgelegd waar u het niet mee eens bent? Heeft u hierbij hulp nodig? En kunt u niet terecht bij uw zorginstelling of hulpverlener? Dan kunt u contact opnemen met een van onze cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.

Onze cliëntenvertrouwenspersonen zetten zich in voor cliënten die te maken hebben met regels waardoor zij beperkt worden in hun vrijheid. Dat kan in diverse situaties voorkomen.  

Elke zorgaanbieder* is namelijk wettelijk verplicht om u te attenderen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Omdat wij niet in dienst zijn van de zorgaanbieder, kunnen wij ons onafhankelijk opstellen en naast u staan. Wij werken vanuit de Wet zorg en dwang. Deze wet beschermt de rechten van een cliënt wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg.

*Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen.  

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Een voorbeeld:
Mag u niet naar buiten wanneer u dit wilt en heeft u dit al besproken met uw zorgaanbieder en komt u er niet uit? Of durft u dit niet te bespreken? Dan kunt u contact met ons opnemen. Onze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd staat vermeld op de website van uw zorgaanbieder.

Vindt u deze informatie niet en weet u niet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon is? Neem dan contact op met (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl

Hulp nodig?

Bel dan (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl

Kijk voor meer informatie op www.dwangindezorg.nl

Het verhaal van Cathy

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon voor u of iemand in uw omgeving betekenen? Bekijk Cathy’s verhaal.