Offcanvas
Zoeken

Filmvoorstelling ‘The Old Oak’

Hoe zie jij de ander?
De meerwaarde van ‘elkaar ontmoeten’ in uitdagende sociale omstandigheden voor inwoners, de gemeenschap en de maatschappij.

Op dinsdag 23 april organiseert Burgerkracht Limburg samen met Bindkracht Venlo, Stichting ’t Groenewold, Bibliotheek Venlo en Filmtheater De Nieuwe Scene een filmvoorstelling met de film ‘The Old Oak’ en een nagesprek.

Wat gebeurt er als een gevluchte vrouw uit Syrië in een arbeiderswijk gaat wonen? Krijgt ze een warm welkom? ‘The Old Oak’ is een hartverwarmende film die realistische vooroordelen in beeld brengt. Maar ook wat er gebeurt als je kennis maakt met iemand. Als je allebei luistert naar elkaar. Soms kom je dan samen tot mooie ideeën en initiatieven die een hele gemeenschap kunnen samenbrengen.

Over The Old Oak
De film speelt zich af in Noord-Engeland waar veel armoede en leegstand is na het sluiten van de mijnen. Leegstaande huizen worden de nieuwe plek voor Syrische vluchtelingen. De film laat veel actuele problemen zien, zoals onlinehaat, de huidige armoede in Groot-Brittannië en de verdeeldheid in de samenleving. Er zijn twee duidelijke kampen in het dorp, de inwoners die achter de Syrische vluchtelingen staan en de inwoners die de vluchtelingen liever weer terug naar Syrië zien gaan. Een aangrijpende film over verdeeldheid, steun, kwetsbaarheid, veerkracht, verbinding en hoop.

Weefkracht
Tijdens deze middag is de werkgroep van het project Weefkracht aanwezig. In 2019 van start gegaan o.b.v. 2 kunstenaressen a.d.h.v. een kunstzinnige methodiek die in het Vastenavondkamp in Blerick, met als motto ‘van kwetsbaarheid naar kracht’ werd ingezet. Nieuwkomers in de wijk werken samen met inwoners die al jaren in de wijk wonen aan een gemeenschappelijke toekomst waarin ‘verbinding met elkaar’ een rode draad vormt. De methodiek wordt inmiddels voortgezet o.b.v. een theatermaker.

Na de film is er een nagesprek in de filmzaal aan de hand van een aantal vragen rondom het thema: ‘hoe zie jij de ander?’. We verkennen samen hoe gebeurtenissen, uitdagende omstandigheden en leefsituaties het beeld kunnen bepalen hoe je de ander ziet. Wat is het gevolg hiervan en hoe zien wij dit terug in het dagelijkse leven? Daarnaast delen wij inspirerende voorbeelden met elkaar. Voorbeelden in de wijk en in de maatschappij die ervoor zorgen dat inwoners elkaar ontmoeten en omarmen. Na het nagesprek is er de mogelijkheid voor een drankje en na te praten in de foyer van het filmtheater.

Ben jij erbij?
Deze activiteit is gratis toegankelijk. Iedereen is welkom. Van burgers tot professionals. Van vrijwilligers van een initiatief tot studenten. Naar aanleiding van de film delen we inzichten met elkaar en inspireren wij elkaar. Meld je aan!

Informatie

Datum 23-04-2024
Tijd 14:00 uur
Aanmelden

Locatie

Naam De Nieuwe Scene
Adres nieuwstraat 13
Postcode 5911 JS Venlo

Organisator

Naam Burgerkracht De Pijler
E-mail depijler@burgerkrachtlimburg.nl