Offcanvas
Zoeken
Ieder kind verdient een veilig en liefdevol thuis

Ieder kind verdient een veilig en liefdevol thuis

Ieder kind verdient een veilig en liefdevol thuis. Helaas is dat voor veel kinderen in Nederland niet zo. Het doel van ‘de Week van Het Vergeten Kind’ is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Veel kinderen die onveilig opgroeien voelen zich vergeten. Het is belangrijk dat zij gezien en gehoord, maar ook begrepen worden en de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen. Wanneer je de ander echt kunt zien kun je ook veel beter aansluiten op wat nodig is en kan een kind leren en groeien. CARE-FREE heeft tools ontwikkeld en geeft onder andere gastlessen om deze kinderen een stem te geven. Dat er een speciale week is om extra aandacht te vragen voor deze kinderen dragen wij, Burgerkracht Limburg en CARE-FREE, dan ook een warm hart toe!  

Gastlessen op de basisschool
Naomy Rojnik en Silvano Rojnik geven onder andere gastlessen over CARE-FREE op de basisschool. “We willen in deze week daar zijn waar het om draait en dat is vooral bij de kinderen en jongeren zelf. Dit doen we niet alleen deze week, maar het hele jaar door. We vinden dit altijd belangrijk.” 

Maak het bespreekbaar!
“We maken iedere gastles mee dat 1 of meerdere kinderen na de les een situatie bespreekbaar maken waarin sprake is van onveiligheid. We zijn dan een luisterend oor, vragen naar welke hulpbronnen een kind om zich heen heeft en stimuleren het kind om het bespreekbaar te maken met iemand waar hij of zij zich goed bij voelt. We delen deze informatie ook met de verantwoordelijken op de plek waar we zijn, altijd in overeenstemming met het kind! Het is nooit leuk om te horen wat een kind meemaakt, zeker als er sprake is van kindermishandeling. Maar we weten ook dat dit nooit zomaar gebeurt, er is iets aan de hand waardoor het de ander nu niet lukt om te doen wat nodig is. Het is dan ook veel belangrijker om samen na te denken over wat kan helpen. Wij zijn er niet om te oordelen, dat helpt het kind ook niet. Wij willen betekenisvol zijn door ervoor te zorgen dat het kind zich gezien en gehoord voelt en door samen na te denken wat helpend kan zijn in de situatie. Het is dan ook heel fijn dat wij een puzzelstukje mogen zijn naar de oplossing.” 

Een veilig en liefdevol thuis 
“Wij willen aansluiten bij de behoefte van het kind en de mensen daaromheen om ervoor te zorgen dat de kinderen krijgen wat zij nodig hebben. Een veilig en liefdevol thuis waarin zij zich gezond kunnen ontwikkelen. Dit doen wij op veel verschillende manieren.” Naomy: “Ik zet met CARE-FREE mijn professionaliteit en ervaringsdeskundigheid in om het verschil te kunnen maken met gastlessen, voorlichtingen, trainingen en workshops voor zowel kinderen als volwassenen. Ik hoop dat ik een voorbeeld mag zijn met mijn eigen ervaring: ook al maak je veel mee, dit bepaalt niet wie je bent. We moeten lief zijn voor elkaar en er voor elkaar zijn. Wanneer je je écht gezien en gehoord voelt geeft dit kracht en kun je toewerken naar een oplossing en die is er altijd!” 

lees ook

Doe als vrijwilliger wat je belangrijk vindt, waar je goed in bent en wat er voor jou toe doet!

deel dit artikel