Offcanvas
Zoeken

Cliëntenvertrouwenspersonen wet zorg en dwang (CVP)

Worden er regels of beperkingen opgelegd door uw zorgaanbieder* waar u het niet mee eens bent? Dan kunnen wij u misschien helpen.

De Wet zorg en dwang gaat over het behouden van eigen regie en over het beschermen van rechten. Eén van die rechten is dat u gratis gebruik kunt maken van ondersteuning door ons.  

Wij staan klaar voor cliënten en hun naasten (ook wel de vertegenwoordiger genoemd) die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Onder onvrijwillige zorg verstaan wij: iets wat u graag wil maar niet mag, of iets wat u moet maar niet wil. 

De Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wet sluit aan bij de zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening** zoals dementie, of een verstandelijke beperking. In deze wet zijn de rechten van de cliënt duidelijk vastgelegd wanneer een cliënt te maken krijgt met onvrijwillige zorg.  

*Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen.  

** Sinds 20 april 2020 vallen ook cliënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ – vooralsnog Korsakov, Huntington en niet-aangeboren hersenletsel – onder bepaalde omstandigheden onder de reikwijdte van de Wzd.

Wat doen wij?

  • Wij geven u informatie over uw rechten bij onvrijwillige zorg; 
  • Wij helpen u bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht over zorgaanbieders;  
  • Wij helpen u bij het beantwoorden van vragen en het vinden van een oplossing; 
  • Wij ondersteunen en adviseren cliënten, maar ook de vertegenwoordiger.

Wie zijn wij?

In Nederland zijn vier organisaties actief die de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd leveren. In Limburg doet Burgerkracht Limburg dit onder het label van Adviespunt Zorgbelang. Wij zijn niet in dienst bij een zorgaanbieder en dus volledig onafhankelijk. Daarom kunnen wij altijd naast u staan.

Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn de stemversterker van de cliënt. Wij zijn er niet om kant- en klare oplossingen aan te dragen, maar geven de ondersteuning die nodig is om ervoor te zorgen dat de stem van de cliënt gehoord wordt. 

Voor zorgaanbieders

Heb jij hulp nodig?

Contact en informatie

Je zorgverlener vertelt je wie je cliëntenvertrouwenspersoon is en hoe je een afspraak kunt maken. Weet je niet wie de cliëntenvertrouwenspersoon voor jou is?

Bel dan (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl

Kijk voor meer informatie op www.dwangindezorg.nl

Agenda

Geen evenementen gevonden.

Actueel

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg in één jaar verdubbeld