Offcanvas
Zoeken

Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden

Jaarlijks vinden er vijf thematische bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zorgen voor bewustwording, kennis en inspiratie bij burgers die als vrijwilliger in cliëntenraden Participatiewet en Werk & Inkomen hun achterban vertegenwoordigen.

Een deskundige raad en deskundige cliëntenraadsleden zijn van groot belang om hun taak als vrijwilliger ‘professioneel’ uit te voeren.

De bijeenkomsten worden door deskundigen inhoudelijk vormgegeven over actualiteiten rondom bestaanszekerheid. En is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van raden uit heel Limburg

Benieuwd naar de laatste nieuwsbrief van het Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden?

Lees het hier!

Betrokkenen

Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Wilma Pelz Sociaal cultureel medewerker

Partners

Logo KBO Limburg
Logo Maastricht University
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo Gilde opleidingen
Logo Gemeente Roermond
Logo Wonen Limburg
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Zuyd Hogeschool
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo Gemeente Weert
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo Stichting Leergeld
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo Zo Wonen
Logo CZ
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo Coalitie voor Inclusie