Offcanvas
Zoeken

Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden

Jaarlijks vinden er vijf thematische bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zorgen voor bewustwording, kennis en inspiratie bij burgers die als vrijwilliger in cliëntenraden Participatiewet en Werk & Inkomen hun achterban vertegenwoordigen.

Een deskundige raad en deskundige cliëntenraadsleden zijn van groot belang om hun taak als vrijwilliger ‘professioneel’ uit te voeren.

De bijeenkomsten worden door deskundigen inhoudelijk vormgegeven over actualiteiten rondom bestaanszekerheid. En is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van raden uit heel Limburg

Benieuwd naar de laatste nieuwsbrief van het Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden?

Lees het hier!

Betrokkenen

Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Wilma Pelz Sociaal cultureel medewerker
Logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg
Logo Gemeente Roermond
Logo Jongeren Netwerk Limburg
Logo Burgerkracht Limburg
Logo Partners in Welzijn
Logo Ambulancezorg Limburg
Logo ANBO Regio Zuidoost
Logo KBO Limburg
Logo PML, Platform Mantelzorg Limburg
Logo FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Logo Coöperatie Verbindend Leiden
Logo Maastricht University
Logo Knooppunt Informele Zorg
Logo SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Logo Cultuur Inslag
Logo Gemeente Sittard-Geleen
Logo Gemeente Weert
Logo Zuyderland
Logo Coalitie voor Inclusie
Logo Juupu
Logo Zuyd Hogeschool
Logo Zo Wonen
Logo PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers
Logo CZ
Logo VSB Fonds
Logo Beweging Limburg Positief gezond
Logo Gilde opleidingen
Logo Wonen Limburg
Logo Stichting Mentorschap Limburg
Logo Doors 2 Open
Logo CZ
Logo Stichting Leergeld
Logo Senioren Vereniging Heerlen
Logo Platform Zuid GGZ & OGGZ
Logo Jong NL
Logo PCOB gewest Limburg
Logo Mee Zuid-Limburg
Logo Stichting Naoberzorg Nederland
Logo LOC Zeggenschap in zorg, Limburg
Logo Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Logo De Vereniging Limburg
Logo HOZL