Offcanvas
Zoeken

Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden

Jaarlijks vinden er vijf thematische bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zorgen voor bewustwording, kennis en inspiratie bij burgers die als vrijwilliger in cliëntenraden Participatiewet en Werk & Inkomen hun achterban vertegenwoordigen.

Een deskundige raad en deskundige cliëntenraadsleden zijn van groot belang om hun taak als vrijwilliger ‘professioneel’ uit te voeren.

De bijeenkomsten worden door deskundigen inhoudelijk vormgegeven over actualiteiten rondom bestaanszekerheid. En is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van raden uit heel Limburg

Benieuwd naar de laatste nieuwsbrief van het Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden?

Lees het hier!

Betrokkenen

Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Wilma Pelz Sociaal cultureel medewerker
Logo Zuyd Hogeschool
Logo Burgerkracht Limburg
Logo Doors 2 Open